POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE UTILIZATE DE SITE-UL:


www.casarusu.ro

Site-ul www.casarusu.ro  utilizează cookie-uri. În informaţiile prezentate în această pagină, veţi găsi detalii referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce scop sunt folosite şi care sunt implicaţiile pentru utilizator/vizitator ca urmare a acceptării cookie-urilor din site-ul www.casarusu.ro. În cazul în care din informaţiile prezentate mai jos, apare necesitatea obţinerii de informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la adresa de e-mail data.protection@casarusu.ro.

Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni, alcătuite în general din texte şi cifre, care la accesarea unui site sunt salvate în browserul utilizat de către computer, telefon, tabletă sau orice alt dispozitiv prin care se accesează online site-ul respectiv. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browserul trimite către serverul site-ului web acest fişier, permițând astfel,  identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

Cookie-urile utilizate în acest site sunt cookie-uri proprii şi ne permit să înţelegem nevoile şi cerinţele utilizatorilor site-ului, în scopul îmbunătăţirii experinţei pe care aceştia o au în utilizarea site-ului, în obţinerea cât mai uşoară a informaţiilor dorite şi utilizarea în cele mai bune condiţii a serviciilor oferite de site-ul www.casarusu.ro.

În funcţie de durata cookie-ului, acestea pot fi Cookie-uri de sesiune sau Cookie-uri permanente.

Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii in care vizitatorul accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browserului, valabilitatea cookie-ului de sesiune se pierde.
Cookie-urile permanente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă.
Site-ul www.casarusu.ro utilizează cookie-uri de sesiune.

Cookie-urile sunt utilizate în scopul de analiză a traficului şi/sau a performanţelor din site-ul monitorizat şi accesat de către vizitator.
În scopul analizei traficului şi performanţelor site-ului www.casarusu.ro, utilizăm instrumente de analiză oferite de Google – Analytics, WebMaster Tools - instrumente care stochează informaţii referitoare la paginile accesate, durata vizitei în site, modul/dispozitivul de accesare a site-ului, locaţia – la nivel de localitate etc. Mai multe amanunte referitoare la modul în care Google stochează şi utilizează aceste informaţii pot fi găsite pe site-ul Google.
Google Inc, proprietarul instrumentelor utilizate pentru analiza traficului şi performanţelor site-ului www.casarusu.ro  este o companie certificată ISO 27001 în Managementul şi securitatea informaţiilor - https://support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=en.
Datele colectate prin intermediul cookie-urilor sunt transferate către urmatorii destinatari: CASA RUSU SRL, RUS SAVITAR SRL(societate din acelasi grup cu Casa Rusu), HUEMAN ADVERTISING SRL(administrator site: www.casarusu.ro).
Browserele (ex. Google Chrome; Internet Explorer; etc.) utilizate la accesarea internetului au integrate facilităţi de setare a nivelului de securitate a informaţiilor, oferind inclusiv posibilitatea de acceptare a cookie-urilor. Pentru a utiliza facilităţile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în cele mai multe cazuri este necesară accesarea secţiunii “opţiuni” din browser şi a categoriei  “Setări”. Dezactivarea opţiunii de a accepta cookie-uri poate avea ca implicaţii imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante site-uri. De aceea, este important sa acceptaţi doar cookie-urile de la site-urile pe care le consideraţi de încredere. În orice moment aveţi posibilitatea de a şterge cookie-urile utilizînd opţiunea “Privacy” din categoria Settings.

Opţiuni pentru împiedicarea monitorizării activității online a utilizatorului sunt implementate astăzi în diverse forme; unul dintre cele mai raspândite este mecanismul “Do Not Track” utilizat de cele mai multe browsere de internet şi motoare de căutare. Scopul mecanismului „Do Not Track” este „de a oferi utilizatorului posibilitatea de a-și exprima opțiunile personale cu privire la monitorizarea activităților desfășurate online și de a comunica aceste opțiuni fiecărui server sau aplicație web cu care interacționează, permițând astfel fiecărui serviciu accesat fie să-și ajusteze practicile în funcție de opțiunile utilizatorului, fie să ajungă la un acord separat cu utilizatorul, care să fie convenabil ambelor părți. De menționat este faptul că nu toate funcționalitățile “Do Not Track” blochează cookie-urile.

Utilizatorii/vizitatorii site-ului www.casarusu.ro beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv:
- dreptul de acces la datele cu caracter personal,
- dreptul de opoziție,
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
- dreptul la rectificarea datelor,
- dreptul la ștergerea datelor,
- dreptul la restricționarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor și
- dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului/dispozitivului utilizatorului de internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator/dispozitiv. Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.

Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul/dispozitivul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-uri web, utilizează sisteme de plăți electronice etc.
Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.
Dintre documentele care reglementează utilizarea cookie-urilor la nivel European pot fi consultate Directiva 2002/58/CE (PDF) și  Directiva 2009/136/CE (PDF). În acelaşi timp, în legislaţia naţională, utilizarea  cookie-urilor este reglementată de Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare pot fi consultate în urmatoarele documente şi surse de informare publică:
- Politica CASA RUSU privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă pe website-ul www.casarusu.ro
- UK Information Commissioner’s Office – “Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, May 2012
- Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (PDF)
- Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/ 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului (PDF)
- Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
- Avizul nr.4/2012 al Grupului de Lucru Articolul 29 privind cookie-urile exceptate de la obținerea acordului, iunie 2012 (PDF)
- Recomandări IAB România privind informarea utilizatorilor cu privire la utilizarea cookie-urilor pe un site web
- World Wide Web Consortium, Tracking Preferences Expression (DNT), W3C Working Draft, 2 Octombrie 2012
- Secure Cookies
- Wikipedia - HTTP Cookie